ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Security guard training at shooting I

Security guard training at shooting. Public Institute of Patras Greece
ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ‘ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’ στο μάθημα Σκοποβολή. Εκπαιδευτές: Γιαννόπουλος Κων/νος, Μιχόπουλος Κων/νος.

Shares 0